Apraksts

Kultūrtelpa atrodas Lielupes kreisajā krastā, blakus Mežotnes pilskalnam. Pirmā koka baznīca Mežotnē celta 1582.gadā pēc Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera pavēles par 70 jaunu baznīcu celtniecību.  Mūra baznīca ar pildrežģa konstrukcijas torni celta 17.gadsimta otrajā desmitgadē. 18.gs. beigās Mežotnes muižu, kuras teritorijā ietilpa zeme abos Lielupes krastos, savā īpašumā ieguva firsti Līveni. Tā kā šinī īpašumā atradās arī Mežotnes baznīca, tad viņi  rūpējās par tās uzturēšanu un pārbūvi. Pirmā pasaules kara laikā baznīca tika sašauta un nodedzināta. Pēc kara baznīcu atjaunoja un 1930.gadā iesvētīja no jauna. Vienlaicīgi tika no jauna izgatavota visa baznīcas iekārta. 1944.gadā kaujās pie Lielupes baznīca atkal tika sašauta, sagrautas torņa konstrukcijas. Pēc kara bijuši nesekmīgi mēģinājumi baznīcu atjaunot. Vēlāk, 1960-tajos gados, baznīcā ierīkota minerālmēslu noliktava, kuru izvāca tikai 1990. gadā. 2022. vasarā noslēdzās baznīcas rekonstrukcijas darbi. 

Pēc vērienīgas rekonstrukcijas kultūrtelpas torņa starpstāvos ir izvietota ekspozīcija, kas veltīta vēsturiskajiem notikumiem Mežotnes pilskalnā. Vienā no stāviem ir uzstādīts lielformāta Mežotnes pilskalna un senpilsētas makets, atainojot seno zemgaļu pilskalna nocietinājumus 13.gadsimtā. Apskatāmas arī seno zemgaļu arheoloģisko tērpu un rotu rekonstrukcijas, ko darinājuši Bauskas novada amatnieki, bet no baznīcas torņa ir iespēja aplūkot Zemgales līdzenumu, Lielupi un vareno Mežotnes pilskalnu. Kultūrtelpā tiek organizēti dažādi koncerti.

Līvenu dzimtas kapi
Ap Mežotnes baznīcu visā tās pastāvēšanas laikā bijusi kapsēta. 1828. gadā, pēc Mežotnes muižas īpašnieces Šarlotes Līvenas nāves, kapsētas austrumu daļā izveidoja Līvenu dzimtas kapus. Pavisam kapos ir apmēram 35 Līvenu dzimtas apbedījumu. No tiem saglabājušies tikai trīs – firsta Kristofa Heinriha Līvena (1774-1838) kaps ar krusta paliekām (baznīcas altārgalā atdusas arī viņa sieva Doroteja), Karla Aleksandra (1819-1830) kaps ar lielu smilšakmens krustu un pēdējā Mežotnes muižas īpašnieka firsta Anatola Līvena (1872-1937) kapa krusta pamatne. 21. gadsimta sākumā šeit pārapbedīti arī Anatola Līvena dēla Kārļa Johans Līvena un viņa sievas Luīzes Marijas Līvenas pīšļi. 


Piedāvājums
  • Ekspozīcija par Mežotnes pilskalna vēsturi, 
  • Baznīcas torņa apskate, ekskursija gida pavadībā
  • Telpu noma 

Cenas

Apmeklējums:
Pieaugušajiem: 3 EUR
Ģimenes biļete: 2 pieaugušiem, 1-2 bērni vai uzrādot “3+ Ģimenes karti”: 6 EUR
Skolēniem, studentiem un pensionāriem: 2 EUR

Telpu noma:
Laulību reģistrācijai: 100 EUR/1h
Maksas pasākumu rīkošanai (koncerti, operas, teātra un multimediālas izrādes): 200 EUR/1h
Semināriem un konferencēm: 120 EUR/1h
 

Ieteikt: